Šta mi lečimo ?

Neurološki pregled i lečenje

Neurološki pregled i lečenje

poremećaji moždane cirkulacije, moždani udar sa posledicama, glavobolje, vrtoglavice, krize svesti, epilepsija, bolna stanja, lumbago, Parkinsonizam, problemi sa memorijom, demencije, poremećaji motorike, ...itd.

Psihijatrijski pregled i lečnje

Psihijatrijski pregled i lečnje

anksioznost, depresije,
panični napadi,
fobije, psihoze..
i drugi poremećaji ponašanja, ličnosti. Psihijatrijsko veštačenje.

Razvojni poremećaji

Razvojni poremećaji

Defektoloski tretman (od 0-6 godina)- t-procena psihomotornog razvoja dece, podsticanje celokupnog razvoja dece sa razvojnim odstupanjima raličitog strepena, već od rođenja. Tretmani se organizuju i individualno a i grupno po dogovoru.LOGOPEDSKI TRETMAN (terapija poremećaja artikulacije, poremećaja čitanja, pisanja i računanja, afazije, dizartrije-poremećaji koji nastaju usled raznih bolesti koji zahvataju mozak)

Psihoterapija i psihološko savetovanje

Psihoterapija, savetovanje

Psihoterpija i psihološka potpora poremećaja ponašanja, adolescentne krize. Pojedinačna i grupna terapija, porodična psihoterapija, psihološko testiranje kognicije i ličnosti.

Konsultativni pregledi fizijatra i neurohirurga

Konsultativni pregledi fizijatra i neurohirurga

O nama

Praxis Tim je specijalistička neuropsihijatrijska ordinacija

Praxis Tim je specijalistička neuropsihijatrijska ordinacija gde možete obavljati neurolološke, psihijatrijske preglede, psihološko savetovanje, psihološka testiranja, psihoterapiju.

Defektoloski i Logopedski tretman, Konsultativni pegled fizijatra i neurohirurga.

Osnivač : dr. Marina Mogin.

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi ispitivanjem i pregledom neuroloških pacijenata, obavljanjem dijagnostičkih procedura, postavljanjem dijagnoze i lečenjem nervnog sistema: mozga, kičmene moždine, nerava, mišića i u toj oblasti orijentisanim krvnim sudovima. Bavi se dijagnostikom i lečenjem sledećih neuroloških bolesti i stanja: glavobolje, vrtoglavice, šlog-moždani udar, gubitak svesti, demencija (alchajmerova bolest), epilepsija, Parkinsonova bolest, neuropatija, mijastenija gravis, multipla skleroza, bolovi u kičmi, bolovi u mišićima, itd. Neurologija je nehirurška grana medicine, ali njena odgovarajuća hirurška specijalnost je neurohirurgija.

Neurološki pregled

Sam neurološki pregled obavlja neurolog podrazumeva bezbolno ispitivanje nerava glave (kranijalnih nerava), vida, snage i napetosti telesnih mišića, refleksa, stabilnost pri stajanju i hodu, preciznosti pokreta, senzibiliteta, govora, kao i psihičkog stanja pacijenta u smislu pamćenja, rasuđivanja i orijentacije. Postavljanje dijagnoze je nekada moguće postaviti i samo na osnovu ovakvog detaljnog, i često za pacijente «neobičnog» pregleda. Pored neurološkog pregleda, u ordinaciji Praxis Tim ukoliko je potrebno se vrše takođe konsultativni pregledi psihijatra, fizijatra, neurohirurga, konsultacije psihologa, psihološke procene (testiranja)-kognicije, ličnosti, psihološko savetovanje, psihoterapija, pregled logopeda, logopedski tretman poremećaja govora dece i odraslih (nastalih raznih neuroloških bolesti, najčešće nakon moždanog udara ili drugih bolesti koji zahvataju mozak)

Novosti

Neurološki pregled i lečenje

EMNG

Eelektromioneurografija je dijagnostička procedura kojom se procjenjuje funkcija perifernog nervnog sistema, a uključuje aktivnosti mišića i nerava koji ih kontrolišu.

Tretman akupunkturom

Tretman akupunkturom

Akupunktura je vrsta tradicionalne kineske medicine koja se koristi više od 2500 godina. Pozitivno deluje na gotovo sve neravnoteže u telu i psihi, od depresije do prehlade i alergija.

Stanja koja se leče akupunkturom: glavobolja, bol u vratu i ramenom pojasu, bol u lumbosakralnoj regiji, polineuropatije, išijas, pareze n. trigeminusa, pareze n. facialisa, mišićno-skeletni bol, poremećaji sna, ekcem, reumatizam, smrznuto rame, teniski lakat.

Fizikalni tretman

Fizikalni tretman

Fizikalni tretman se realizuje preko Tima za lični razvoj.

Organizovanje radionica

Organizovanje radionica

sa učestvovanjem naših stručnjaka psihologa, pedagoga, defektologa i logopeda, a koji se organizuju u okviru Tima za lični razvoj.

Dijagnostičke metode

Praxis Tim je specijalistička neuropsihijatrijska ordinacija


Dijagnostika-Procena psihomotornog razvoja dece od strane defektologa. Logopedska procena govornih funkcija kod dece.

Nakon neurološkog pregleda, neurolog može da zahteva dodatno istraživanje uključujući mnogobrojne druge testove: laboratorijsko (rutinske ali i specifične analize-u poslednje vreme sve češće genetske analize), ultrazvuk krvnih sudova glave i vrata, elektroencefalografiju-EEG, elektromioneurografiju-EMNG, procedure neuroslikanja (CT i NMR), itd. Podaci dobijeni na ovaj način pomažu neurologu da postavi ispravnu dijagnozu i omogući pacijentu ispravno lečenje.

Neurolozi sa različitim stručnim usmerenjima

Kao posledica velikog broja neuroloških oboljenja, kao i kompleksnosti ove specijalnosti, u našoj zemlji, kao i širom sveta neurolozi se uže stručno usavršavaju u različitim oblastima neurologije i njima se više i bave: oblasti glavobolja, moždanog udara, neurodegenerativnih oboljenja – demencija; ekstrapiramidnih bolesti, neuromišićnih oboljenja … U tom smislu, neurolozi prolaze i kroz specijalne obuke u primeni i analizi rezultata različitih dijagnostičkih procedura iz oblasti neuroangiologije (dopler krvnih sudova), neuroelektrofiziologije (EEG, EMG, EP), neurohirurške intraoperativne primene evociranih potencijala…

Udruženost neurologije i psihijatrije

Različita neurološka oboljenja mogu prouzrokovati psihijatrijske poremećaje, pa se postavlja pitanje gde je granica neurologije i psihijatrije? To je kompleksno pitanje, obzirom da ne postoji uvek jasno definisana granica na biološkoj osnovi u ove dve specijalističke oblasti. U načelu, psihijatrija podrazumeva bolesti psihe, mentalna oboljenja u kojima se često ne može naći organska osnova tj. „biološki marker“ i koje u neurološkom smislu nemaju nikakve ispade. Ipak, saradnja između neurologa i psihijatara je krucijalno važna kod različitih neuroloških oboljenja kod kojih pacijenti imaju prolazne ili trajne psihijatrijske poremećaje: kod psihičkih poremećaja u smislu otežanog pamćenja i rasuđivanja, te depresije nakon moždanog udara, kod obolelih od demencije, Parkinsonove, Hantingtonove i Alzhajmerove bolesti itd. Međutim, uloga psihijatra je značajna i kod hroničnih neuroloških oboljenja kao što su glavobolje, naročito kod pacijenata koji imaju jako učestale atake, nekada i više od 15 dana mesečno. U takvim slučajevima pacijenti menjaju raspoloženje, postaju depresivni i anksiozni. Upravo je psihijatrijska terapijska procedura jedna od glavnih pomoći neurologu u lečenju ovakvih pacijenata.

Preklapanje neurologije sa drugim oblastima

Neurologija se preklapa sa nekim drugim specijalnostima, na primer, akutna trauma glave se najčešće leči od strane neurohirurga, ali je često udružena sa lečenjem od strane neurologa i specijaliste fizikalne medicine-fizijatra. Pacijente obolele od moždanog udara leče neurolozi, ali je teško sagledati pacijente bez pomoći lekara internističkih specijalnosti, ali isto tako je jako važna uloga fizijatra, koji pomoću raznih fizioterapijskih metoda potpomaže oporavak pacijenta..

Ispitivanje psihologa je često neophodno u proceni intelektualnih i drugih psiholoških potencijala obolelih, što neurolozima olakšava postavljanje dijagnoze i strategije u daljem lečenju i rehabilitaciji takvih pacijenata (pr. koji boluju od raznih oblika demencije)

Šta je pregled neurologa?

Praxis Tim je specijalistička neuropsihijatrijska ordinacija

Pregled psihijatra-pregled se odvija kroz razgovor sa psihijatrom. Na osnovu pacijentovih podataka lekar nastoji da što bolje upozna pacijentovo psihičko stanje I funkcionisanje. Pacijentima se savetuje da se jave psihijatru ukoliko imaju sledeće tegobe: konstantna napetost, zabrinutost, napadi panike i gušenja, straha, misli i postupaka za koje verujemo da ih nismo u stanju kontrolisati, teškoća sa spavanjem, učestalog budjenja noću, naglašenog osećaja umora, bezvoljnosti, nesposobnosti osećanja sreće i zadovoljstva, nezainteresovanosti za dešavanja u okruženju, poremećaja koncentracije, poteškoća sa pamćenjem i prisećanjem, smanjenjem ukupnih intelektualnih sposobnosti, kao i moguće pojačane potrebe za uzimanjem lekova, cigareta, alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Pregled obavlja doktor specijalista neurologije – neurolog. Pregled nije neprijatan niti bolan i obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera. Traje oko 30 minuta. Nakon pregleda možete se vratiti uobičajenim aktivnostima.

Najčešći simptomi:

Glavobolja, vrtoglavica, slabost mišića, gubitak svesti, bolovi u rukama , nogama, kičmi, miišićima, otežan hod, otežan govor, otežano pamćenje, oduzetost dela tela, tremor (drhtanje dela tela), utrnutost raznih delova tela.

Kada se javiti na pregled neurologu? Ukoliko osetite neki od sledećih simptoma javite se neurologu: Glavobolja, bolovi u predelu lica Vrtoglavica, nesvestica, gubitak svesti Poremećaji hoda, nestabilnost, zanošenje Iznenadni padovi bez gubitka svesti Bolovi, grčevi u rukama i nogama, kičmi Poremećaji govora, poremećaji gutanja, poremećaji mirisa Zujanje u ušima sa ili bez poremećaja sluha Naglo nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka, duple slike, poremećaji očnih kapaka Slabost jedne ruke i/ili noge, odnosno obe ruke i/ili noge, slabost jedne strane tela Otežani pojedinačni pokreti, otežani pokreti svih ekstremiteta Nevoljni pokreti bilo kog dela tela Trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje u obe noge ili obe ruke Oduzetost , slabost i trnjenje jedne strane tela. Poremećaji spavanja, nesanica Zaboravnost, prolazna ili stalna Naglo nastali poremećaji orijentacije, pažnje, opažanja Bolovi u mišićima, poigravanje mišića, propadanje mišića Problemi sa mokrenjem ili stolicom, ukoliko su isključeni drugi uzroci. Preterano zamaranje, bez drugog uzroka

Pravovremenim javljanjem neurologu može se uraditi primarna prevencija moždanog udara (pacijenti koji su zdravi, nisu imali moždani udar) u sklopu koje se računa procena kardiocerebralnog rizika (kod rizičnih pacijenata: hipertenzija, dijabetes-šećerna bolest, srčane aritmije), i sekundarna prevencija (kod onih koji su već imali moždani udar). Treba pomenuti da se preventivnim metodama i uticanjem na faktore rizika (hipertenzija, dijabet, pušenje, gojaznost, nedovoljno kretanje…) istovremeno možemo da utičemo i na prevenciju drugih neuroloških bolesti oboljenja u prvom redu Parkinsonovu bolest, Alchajmerovu i druge oblike demencija. Rano prepoznavanje i pravovremena terapija su bitni i kod drugih neuroloških bolesti, kao što su epilepsije, multiple skleroze, nekih oboljenja kičmenog stuba (spondiloza, discus hernija) i ostalih neuroloških oboljenja.

Cene

Praxis Tim je specijalistička neuropsihijatrijska ordinacija

Spec. Pregled neurologa, fizijatra - 4000 din
Kontrolni pregled neurologa, fizijatra - 3000 din
Spec. Pregled psihijatra - 4000 din
Kontrolni pregled psihijatra - 3500 din
Spec.Pregled neurohirurga - 6000 din
Kontrolni pregled neurohirurga - 5000 din
Specijalistički pregled na terenu - 6000 din
Kontrolni pregled na terenu (na teritoriji Temerina i B.Jarka) - 6000 din
Psihološko testiranje - 4000 din
Psihološko savetovanje - 2500 din
EMNG gornjih ekstremiteta/donjih ekstremiteta - 5000 din
EMNG i gornjih i donjih ekstremiteta - 9000 din
Logopedski/defektološki pregled sa izveštajem - 4000 din
Logopedski/defektološki tretman individualni - 1800 din
Logopedski/defektološki tretman grupni - 2500 din./mesečno
Akupunkturni tretman sa pregledom - 2500 din

Usluge naše ordinacije

- Neurološki i psihijatrijski pregledi
- Veštačenje u psihijatriji
- Veštačenje poslovne sposobnosti
- Psihološko savetovanje
- Psihološko testiranje
- Konsultativni pregledi neurohirurga 
- Tretman akupunkturom
- Konsultacija fizijatra


Kod nas rade vrlo iskusni specijalisti:

dr Marina Mogin - specijalista neuropsihijatrije
dr Prodić Vanja - specijalista psihijatrije
dr Timea Kokai Zekić - specijalista neurologije i subspecijalista elektrofiziologije i epileptologije
dr Ana Škorić - specijalista neurologije
Prof. dr. Đula Đilvesi - specijalista neurohirurgije
dr Vlajić Radmila - specijalista medicinske rehabilitacije i fizijatrije
dr Katarina Pavlović Ivić - pregled EMNG
dr Gajinov Gaja - akupunkturolog
Aniko Detki Kokai - psiholog
Hoffmann Elina - defektolog
Lukač Šara - logoped
Balogh Emeke - logoped

Većina saradnika ima više od deset godina iskustva. Takođe pored srpskog jezika govore i mađarski i engleski jezik.

Neurološki i psihijatrijski pregledi

Kontakt

ADRESA:

PRAXIS TIM
Specijalistička neuropsihijatrijska ordinacija
Novosadska 342/lok.1,
21235 Temerin
Srbija

SARADNJA:
Tim za lićni razvoj - fizioterapijski tretmani, korektivna gimnasztika, masaža tela, vežbe koordinacije i ravnoteže, korekcija ravnih tabana, razvoj psihomotorike, logopedski i defektološke vežbe, razvoj govornih veština
helpteamtrans.com/
infotext-online.com/

TELEFONI:Radno vreme je od ponedeljka do subote. Termini u ordinaciji se zakazuju telefonom.
Zakazivanje radnim danima od 12-19h.

Zovite nas slobodno !

FACEBOOK:

© Copyright 2020 SPECIJALISTIČKA NEUROPSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA PRAXIS TIM - 21235 Temerin, Srbija | Design by: INFOTEXT Infotext